Projektejer: Hjørring kommune og Hjørring vandselskab A/S

Fremtidens villavej

Forside

Fremtidens Villavej i område Bjergby Vest og Øst

Kort om projektet
Hjørring Kommune og Hjørring Vandselskab A/S ønsker sammen med beboerne i de to udvalgte boligområder i Bjergby at skabe fremtidens villavej. Formålet er at håndtere alt regnvand i området lokalt og samtidig skabe en villavej, som kan mere end at være en transportkorridor gennem boligområdet. Projektet udføres for at forny det eksisterende kloaknetværk, skabe en bedre udnyttelse af det eksisterende vejareal og klimatilpasse boligområderne.
Projekt status
Forslag
Projektstart
2016
Forventet projektafslutning
2018
Projektejer