Projektejer: Novafos & Gentofte Kommune

Klimatilpasning af Gentofterenden

Forside

 

Gentofterenden skal udvides for at skabe plads til mere regnvand i fremtiden. Samtidig skabes et nyt, rekreativt område langs med renden. Anlægsarbejdet går i gang i august 2017, og den nye rende står efter planen klar i sommeren 2019. 

Kort om projektet
Gentofterenden har længe været under pres, når det regner kraftigt. Novafos og Gentofte Kommune klimatilpasser derfor Gentofterenden: Renden skal udvides, så den i fremtiden kan rumme mere regn. Samtidig skabes et nyt, rekreativt område langs med renden med en pendlersti på den ene side og et grønt, skrånende område på den anden side. Her kan vandet brede sig ved kraftige regnskyl. Anlægsarbejdet startede i august 2017, og den nye rende skal efter planen indvies i sommeren 2019.
Projekt status
I værk
Projektstart
2017
Forventet projektafslutning
2019
Projektejer

Gentofterenden efter kraftig regn

Når det regner kraftigt, vil vandet i fremtiden begynde at fylde den nye rende op og brede sig hen over naturbåndet. Vi har udvalgt træer og beplantning, som kan tåle at stå i vand. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev