1. Skab et samarbejdsforum

Hvorfor?

Klimatilpasning er tværfaglige projekter med mange forskellige parter. Et bredt samarbejdsforum for de professionelle parter styrker mulighederne for at bruge de mange forskellige ressourcer og skaber grobund for at skabe værdi på tværs. Desuden er det her, I kan opbygge de relationer og den tillid, der baner vejen for både intern vidensdeling og en ensartet og klar kommunikation. For mange borgere er der ikke forskel på forsyning og kommune, og det kan derfor virke forvirrende, hvis kommunikation og initiativer har forskellig afsender.

Hvordan?

Hvem er relevante at inddrage? Tænk bredt. Det kan fx være kommunens vej-, plan-­, natur-­, miljø-­, sundheds-­, ejendoms-­ og driftsafdeling samt forsyningen og erhvervsrådet. Måske er der folk i forvaltningerne, der har erfaringer med borgersamarbejde, som I kan lære af?

  • Dan en formel projektgruppe, eller lav en åben gruppe med fokus på fx borgersamarbejde.
  • Udvid evt. jeres forum undervejs, og hold møde med boligforeninger, grundejerforeninger og vejlav.
  • Udpeg en tovholder, der er tæt på projektet.
  • Begynd med at afklare og beskrive visioner og mål set fra de forskellige deltageres perspektiv.
  • Diskutér og sæt mål for samarbejdet med borgerne. Målene kan være forskellige afhængigt af aktører.
  • Hold fokus gennem projektets faser, og vær klar til omstilling, hvis projektet ændrer sig.
  • Sæt tid af til intern vidensdeling. 

Brug Samvejr

Brug Samvejr til gruppens interne vidensdeling. Gør gruppens mål og visioner tilgængelige for alle ved at uploade dem på Samvejr. Samvejr kan også bruges til at dele og arkivere mødereferater mv.

Det interne samarbejde mellem de professionelle aktører er afgørende for samarbejdet med borgerne. Så begynd med jer selv.