2. Lav en drejebog for samarbejdet

Hvorfor?

Lav en drejebog for samarbejdet med borgerne. Det afstemmer forventningerne og kan styrke jeres samarbejde, så I hensigtsmæssigt og effektivt kan bruge både jeres og borgernes ressourcer. Formålet er, at alle parter inddrages, og at det sker på de rigtige tidspunkter i forløbet. Drejebogen kan deles med borgerne, så det er tydeligt for dem, hvornår og hvordan de kan deltage.

Hvordan? 

  • I skal have en klar målsætning for samarbejdet med borgerne. Det er omdrejningspunktet for drejebogen.
  • Drejebogen skitserer kort processens enkelte faser (indhold og forventet varighed) og angiver, hvornår og hvordan borgere og andre grupper inddrages.
  • Afhængigt af projektets kompleksitet og varighed kan det være en fordel at udarbejde en drejebog for hver enkelt projektfase.
  • Lav drejebogen på en workshop eller i samarbejdsforummet.
  • Inddrag gerne borgerne tidligt i processen, så de kan få indflydelse på forløbet.

Brug Samvejr

Gør drejebogen tilgængelig internt og for borgerne på Samvejr. Brug de visuelle redskaber som tidslinjer og kort til at gøre drejebogen og processen letforståelig for alle.

En drejebog for borgernes deltagelse angiver, hvornår og hvordan borgerne skal involveres. Drejebogen afstemmer dermed forventninger og sikrer en god planlægning af processen.