3. Mobilisér områdets ressourcer

Hvorfor?

Hvis I vil udnytte den lokale viden i klimatilpasningen, gælder det om at forholde sig til det konkrete sted og de mennesker, der bor der og skal leve med den endelige løsning. Det er ikke nok kun at se på fysiske forhold og tekniske strukturer.

Hvordan?

Mobiliseringen kan ske på mange måder:

  • Begynd med at undersøge, hvem der bor og opholder sig i området. Vær opmærksom på eksisterende netværk i området, fx grundejerforeninger, sportsforeninger, institutioner med særlig viden osv.
  • Mange fagpersoner er aktive i deres egne lokalområder. Find dem.
  • Lad borgere kortlægge relevante kvaliteter og problemer i et område.
  • Mennesker er forskellige. Brug forskellige tilgange og metoder i mobiliseringen og overvej, hvilke signaler en metode vil sende til modtagerne. Der er stor forskel på at informere borgere på et borgermøde med ekspertpanel og at invitere til gåtur i området.

Brug Samvejr

Invitér borgerne til at bruge den interaktive kortfunktion på Samvejr til at kortlægge områdets kvaliteter og problemer. Det er også her, borgere kan stille specifikke spørgsmål om et helt konkret sted.

Projekter begynder aldrig på helt bar bund. Sæt jer grundigt ind i det område, hvor projektet skal gennemføres.
Hvilke områdekvaliteter skal i spil? Hvilke lokale ressourcer kan I forsøge at aktivere? Det handler om at få det allerbedste ud af de eksisterende forhold og muligheder.