5. Spil ikke ud med løsninger

 

 

Hvorfor?

Ingen kender den konkrete løsning, før et projekt går i gang. Alligevel vælger man ofte løsninger, før udviklingsarbejdet med området og dets muligheder er afsluttet. Professionelle aktører har teknisk viden og ekspertise, men borgerne har stedsspecifik viden og perspektiver, der er også skal inkluderes.

Hvordan?

  • Hav først og fremmest tiltro til processen.
  • Skab rammer, der kan rumme forskellige typer viden og input.
  • Skitsér processen, så borgerne kan forstå projektet og parternes forskellige ekspertiser.
  • Inspirér borgerne og informér dem, så det er let for dem at bidrage.
  • Vær tydelig om arbejdsdelingen. Borgerne skal diskutere og prioritere grundlæggende værdier for områdets udvikling, de professionelle parter skal udvikle design og løsninger, der lever op til disse værdier.

Brug Samvejr

Som projektejere kan I invitere borgerne til at komme med input og forslag til et projekt direkte gennem Samvejr.

Alt for ofte handler borgerdeltagelse om, at borger¬ne skal godkende eller vælge mellem forskellige tekniske løsninger. Og alt for ofte er projekterne fra begyndelsen så luk¬kede, at samspil med borgerne ikke giver mening.
Spørg ikke om, hvilke løsninger borgerne ønsker, men spørg om området, og samarbejd om at beskrive, hvordan området kan se ud i fremtiden.