6. Vær aktiv i området

Hvorfor? 

Borgere kan nemt føle sig distanceret i mødet med myndigheder. Ikke mindst, hvis møder holdes på rådhuset, og mange vil alene af denne grund ikke deltage. Hvis I mødes lige der, hvor projektet skal foregå, kan flere deltage, og dialogen kan få et meget konkret indhold.

Hvordan?

  • Invitér til aktiviteter i beboerlokaler, på skoler, grønne fællesområder osv.
  • Inddrag fx den lokale grundejerforening, boligforening eller aktive borgere i koordineringen.
  • Gør plads til uformelle aktiviteter på møderne, så det bliver lidt nemmere for de deltagende at stille spørgsmål og indgå i en dialog.

Brug Samvejr

Brug invitationsmodulet på Samvejr til elektroniske eller postomdelte invitationer og til at holde styr på tilmeldinger og tilbagemeldinger.

Arrangér aktiviteter med borgerne i lokalområdet. Det er her, de lokale aktører er, og det er her, projektet skal foregå. En uformel dialog er vejen frem.