7. Åbn maskinrummet

Hvorfor?

En åben proces skaber og fastholder relationerne mellem projektets professionelle aktører og borgerne. Ofte inddrages borgerne i begyndelsen af et projekt, men udfases, når projektet går fra skitse-­ til projekteringsfasen. Risikoen er, at borgerne føles sig tilsidesat eller ikke kan genkende det projekt, de har været en del af.

Hvordan?

  • Informér jævnligt gennem alle projektets faser, og fortæl om både resultater og udfordringer, der kan ændre planerne.
  • Invitér borgerne til at kommentere de professionelles analyser i de indledende faser.
  • Lav arrangementer undervejs, der fastholder opmærksomheden på projektet og de opnåede delresultater.
  • Arrangér en åben tegnestue i skitsefasen.
  • Lav åbne skurvognsarrangementer i anlægsfasen.

Brug Samvejr

Brug Samvejr som den digitale og altid tilgængelige sjakbajs, der kan fortælle borgerne, hvad der foregår på pladsen. Brug projektrummets opslagstavle til nyheder og invitationsmodulet til at invitere til alle former for arrangementer.

Traditionelt set er en stor del af en projektgruppes arbejde lukket land for borgere – de har ikke mulighed for at få indblik i, hvordan projektet skabes og udvikles.
Ved at åbne maskinrummet får borgerne en større viden om og forståelse af projektet og dets faser. En åben tilgang er desuden en fordel i de faser, hvor der er stille på byggepladsen, og hvor borgerne tror, at der intet sker.