8. Lav pilotprojekter og eksperimenter

Hvorfor?

Det kan være en god idé at begyndt blødt med et mindre projekt og afprøve nogle eksperimenter i fællesskab med borgerne. Arbejdet bliver mere overskueligt, og I kan koncentrere jer om samarbejdet frem for de tekniske udfordringer. Brug forløbet som en læringsproces, hvor I både noterer succeser og fejltrin.

Hvordan?

  • Udvælg et afgrænset pilotområde, hvis et større område skal klimatilpasses.
  • Modstand mod forandring kan dæmpes ved at lave forsøg med et begrænset tidsrum.
  • Brug fx plastikbaner, plantekasser på hjul og halmballer til at lave en workshop med modeller.

Brug Samvejr

Et mindre projekt kan være godt til at lære mulighederne på Samvejr bedre at kende. Systemet og projektrummet skelner ikke mellem størrelse og kompleksitet, så fremgangsmåden er den sammen.

Begynd i det små. Udvælg et pilotområde, hvor I kan skabe synlige resultater i tæt samarbejde med borgerne. Brug succesen som afsæt til de større projekter.