9. Arbejd aktivt med konflikter og modstand

Hvorfor?

Modstand og konflikt er ikke usædvanligt i klimatilpasning – det er nyt terræn, og det kan skabe usikkerhed. Det er vigtigt at stole på sin egen vision om en samskabende proces som vej til den bedste løsning. Modstand og konflikter kan kræve mange ressourcer og kan forstyrre ethvert godt projekt. Men når konflikterne løses konstruktivt, kan de bringe projektet videre og endda skabe stærke ambassadører i området.

Hvordan?

  • Beskriv projektets potentiale for at skabe værdi for borgerne og området.
  • Spil med åbne kort, og inddrag forskellige perspektiver.
  • Tag modstand alvorligt, og undersøg dens baggrund. Men giv den ikke for meget plads.
  • Store borgermøder kan give modstand unødvendigt meget plads. Skab uformelle møder, hvor det er let for borgerne at komme i dialog.
  • Gør det klart for borgerne, at klimatilpasning er en ny og tværfaglig måde at arbejde på. Derfor vil der også opstå situationer, som ingen har prøvet før.

Brug Samvejr 

Invitér borgerne til at lufte deres bekymringer på Samvejr, også i forhold til centrale tidspunkter i processen. Måske opstår spørgsmål først dagen efter et møde. Sørg for at få svaret på spørgsmålene, og lug ud i alt for negative ytringer.

Modstand og konflikter er en uundgåelig del af samarbejdsprocessen i klimatilpasning. Ikke mindst fordi området er nyt for de fleste.
God forberedelse og en plan for konflikthåndtering kan gøre arbejdet en hel del lettere. Glem ikke, at det for borgerne handler om deres bolig og hjem. Så sørg for at holde fokus på potentialer for øget værdi og kvalitet.