Fremtidens danske vejr

Den er god nok: Vejrudsigten for resten af dette århundrede byder på mere regn, højere temperaturer og i det hele taget mere ekstreme vejrforhold i Danmark.

Når vi taler klimaforandringer, handler det ofte om, hvad vi skal forvente os af fremtidens vejr. Men på mange måder er fremtidens vejr her allerede. Vidste du fx, at gennemsnitstemperaturen i Danmark faktisk allerede er steget med 1,5 grader siden 1873? Og at nedbøren i samme periode er steget med hele 15%? Hyppigheden af det, vi kalder ekstremvejr, fx skybrud, er også steget markant, og alt peger på, at udviklingen fortsætter.

Dette er de vigtigste ændringer i det danske vejr, som vi kan forvente. 

Mere regn

Ifølge DMI’s prognoser vil den årlige regnmængde frem mod år 2100 stige mellem 1,6 og 6,9% i Danmark. Det betyder, at vi vil opleve markant mere regn i vinterhalvåret. Om sommeren vil regnskyllene blive færre, men til gengæld bliver de også kraftigere.

Varmere somre

Vi skal indstille os på mere sydlandske sommertemperaturer med flere og længere hedebølger. Den samlede regnmængde vil falde, men vi vil få flere tilfælde af ekstremregn. Det er naturligvis en fordel, hvis vi kan udnytte den regn, der falder, fx i regnbed, i stedet for at lede vandet ud i kloakken. 

Mildere vintre

Vi kan se frem til at spare lidt på varmeforbruget i vinterens kolde måneder. Den øgede regnmængde giver til gengæld risiko for både fugtskader og forringet indeklima i vores boliger.

Mere vind

I Danmark er vi vant til kraftige efterårsstorme. Dem får vi endnu flere af, blandt andet med risiko for stormflod og oversvømmelser på grund af høje vandstande.

Vi kan ikke ændre på vejret. Til gengæld har vi masser af muligheder for at tilpasse vores boliger og lokalområder, så vi nedsætter risikoen for dyre oversvømmelser og samtidig høster de fordele, som det nye vejr bringer med sig. 

Prisen er høj

Se filmen om et lille lokalsamfund, der langsomt er ved at vende tilbage til hverdagslivet snart tre år efter, at stormen Bodil forårsagede store oversvømmelser og ødelæggelser.

Prisen har været høj, men sammenholdet og hjælpsomheden blandt naboerne er til gengæld bedre end før.

Samvejr 01

Læs mere om fremtidens klima

DMI har udarbejdet rapporten Fremtidige klimaforandringer i Danmark (2014).
Download den her

Der er også brugbar klimaviden at hente hos Det Europæiske Miljøagentur (på engelsk).

Vi kan ikke ændre på vejret. Til gengæld har vi masser af muligheder for at tilpasse vores boliger og lokalområder, så vi nedsætter risikoen for dyre oversvømmelser og samtidig høster de fordele, som det nye vejr bringer med sig.

Beboer

“Når først naturen raser, er vi de små. Og det blev vi mindet om.”