Klimaprojektets køreplan

Lokale klimatilpasningsprojekter varierer meget – både i omfang og kompleksitet. Alligevel følger de fleste nogenlunde samme køreplan.

Denne oversigt giver en overordnet idé om forløbet.

Skitsefasen

Skitsefasens formål er at informere de berørte beboere og inddrage dem i at lave en løsning, der gavner området mere end blot at nedbringe risikoen for oversvømmelser. Idéer og ønsker fra lokale beboere kan fx handle om bedre trafiksikkerhed, at få flere steder til leg og aktivitet, at bevare parkeringsmuligheder eller at anlægge nye grønne arealer.

Eksempler på aktiviteter:

 • Skriftlig information om projektet sendes ud til de berørte beboere
 • Beboermøder, information og dialog
 • Spørgeskemaundersøgelser
 • Nedsættelse af beboergrupper der følger projektet fra start til slut

Projekteringsfasen

I projekteringsfasen bliver klimaprojektet mere konkret. Her vil rådgiverne blandt andet udarbejde egentlige løsningsforslag og tegninger. Ofte får beboergrupper mulighed for at give feedback på disse forslag.

Eksempler på aktiviteter:

 • Udarbejdelse af løsningsforslag
 • Beboerworkshops
 • Endeligt projekt vedtages

Udbudsfasen

Nu ligger den endelige løsning klar på tegnebrættet, og der skal findes en entreprenør til opgaven. Opgaven kommer i udbud, hvorefter den vindende entreprenør udvælges og offentliggøres.

Eksempler på aktiviteter:

 • Entreprisen sendes i udbud
 • Bygherrer evaluerer tilbud
 • Offentliggørelse af den valgte entreprenør

Anlægsfasen

Nu sættes anlægsarbejdet i gang. Dette kan tage måneder eller år, afhængigt af projektets omfang.

Eksempler på aktiviteter:

 • Skurvognsmøder, møder med folkene bag projektet
 • Beboervandringer i området
 • Beboere inddrages, fx i plantning eller etablering af køkkenhaver
 • Indvielse for alle i kvarteret
Når først beslutningen om et klimatilpasningsprojekt er truffet, gælder det om at lave en helhedsorienteret løsning, der gavner lokalmiljøet mest muligt.
Det færdige projekt skal først og fremmest nedbringe risikoen for ødelæggende oversvømmelser. Men når gravemaskinen alligevel skal i gang, er det oplagt at lave en løsning, der gør området til et endnu bedre sted at være.