Links

LAR i Danmark

Læs mere om, hvad LAR er og om metoder, lovgivning og erfaringer. Det er også muligt at downloade informationsmateriale, finde forhandlere og se billeder af LAR-anlæg.
http://www.laridanmark.dk 

Vand i Byer

Vand i Byer er et innovationsnetværk, der består af vidensinstitutioner, offentlige myndigheder, forsyningsselskaber og private virksomheder, som arbejder med klimasikrende og værdiskabende vandhåndtering. På hjemmesiden findes nyheder om arbejdet samt en oversigt over netværkets innovationsprojekter. 
http://www.vandibyer.dk 

Klimatilpasning

Hjemmesiden administreres af Miljø- og Fødevareministeriet og Naturstyrelsen i samarbejde med en række ministerier, styrelser og organisationer. Her findes information om klimaændringer og klimatilpasning samt en række tekniske værktøjer til beregning og præsentation af klimadata.
www.klimatilpasning.dk 

Byer i Vandbalance

Innovationskonsortiet Byer i Vandbalance arbejdede med at sikre bæredygtig udnyttelse af vandressourcen, så alle byer uanset beliggenhed eller størrelse kan opnå vandbalance. På siden findes de notater og artikler, der blev udviklet af konsortiet, der havde bevilling 2011-2014.
http://www.teknologisk.dk/ydelser/byer-i-vandbalance/innovationskonsortie/35897 

DANVA

DANVA er en interesseorganisation for alle, der arbejder professionelt med vand og spildevand. På hjemmesiden findes generel viden om arbejdet med klimatilpasning og regnvandshåndtering, og professionelle kan hente mere specifik og detaljeret information om blandt andet lovgivning og ledelsessystemer. DANVA arrangerer klimaarrangementer og udgiver løbende temaopdelte publikationer.
www.danva.dk 

KLIKOVAND

Læs mere om kommunernes samarbejde om klimatilpasning. KLIKOVAND har siden marts 2012 administreret en blog, der præsenterer forskellige vinkler og synspunkter på klimatilpasning fra professionelle aktører på området. Bloggen fungerer som en stafet og skrives derfor af en ny blogger hver uge. 
www.klikovand.dk 

VANDPULS

VANDPLUS er et partnerskab mellem Lokale og Anlægsfonden, Realdania og Naturstyrelsen. Partnerskabet har medfinansieret i alt fire projekter, som på hver deres måde viser, hvordan klimatilpasningsprojekter kan realiseres med en social, rekreativ, sundhedsmæssig og æstetisk merværdi. Læs mere om udvælgelsen af, baggrunden for, fremgangsmåden til og erfaringerne med projekterne her. 
https://realdania.dk/samlet-projektliste/vandplus

National klimaindsats

Læs om den nationale klimaindsats på Klima-, Energi- og Bygningsministeriets hjemmeside og om klimaloven, Klimarådet og den klimapolitiske redegørelse fra 2015.
http://www.efkm.dk