Lokal Afledning af Regnvand - LAR

LAR står for Lokal Afledning af Regnvand. En LAR-løsning håndterer regnvandet på overfladen i stedet for at sende det ned i kloakken, som dermed risikerer at flyde over.

Den optimale LAR-løsning varierer fra sted til sted. Og ofte kan det samme LAR-projekt bestå af flere forskellige løsninger. Derfor vil der altid foregå en grundig forundersøgelse af de lokale forhold, inden man beslutter sig for en løsning.

Nedsivning

En LAR-løsning, der bygger på nedsivning, leder regnvand ned i jorden og dermed helt uden om kloaksystemet. Nedsivningen sker fx ved at kanalisere regnvandet ud i græsplæner, i særligt indrettede regnbede eller til faskiner, der først opsamler vandet i et hulrum under overfladen og derefter leder det videre ned i jorden.

Fordampning

Fordampningsløsninger laves ofte i forbindelse med etablering af grønne tage. Her beklæder man et tag helt eller delvist med jord og planter, der så kan opsuge og fordampe en stor del af regnvandet, når det falder. Det tagvand, som taget ikke kan nå at suge til sig, kan ledes ud i andre LAR-løsninger på jordoverfladen, fx i regnbede og grøfter.

Forsinkelse

Ved kraftig regn, fx skybrud, er det smart at forsinke en del af regnvandet, så kloaksystemet kan nå at følge med. Regnbassiner er beregnet til at blive fyldt midlertidigt med større mængder regnvand, som derefter langsomt udledes til naboarealer eller via et afløb til vandløb eller kloak.

Den optimale LAR-løsning varierer fra sted til sted. Og ofte kan det samme LAR-projekt bestå af flere forskellige løsninger. Der er fx forskel på overfladevandet fra et parcelhustag og det mere forurenede vand, der opsamles på en trafikeret vej. Derfor vil der altid foregå en grundig forundersøgelse af de lokale forhold, inden man beslutter sig for en løsning.