Borgernes LAR-landsby i Nordenskov

Om projektet
I Nordenskov nær Varde bor nogle særdeles klimabevidste borgere. De har organiseret sig og diskuteret, hvordan landsbyen skal udvikle sig i fremtiden – herunder også, hvordan klimaforandringer skal håndteres. Og det er blevet besluttet, at Nordenskov skal skybrudssikres og være en LAR-landsby - måske Danmarks første af slagsen.

Forsyningsselskabet Din Forsyning i Varde har en strategi om at adskille regn- og spildevand i kommunen. I Nordenskov har beboerne valgt ikke at tilslutte sig en fælles separatkloakering. I stedet vil de håndtere regnvandet ved at lade det nedsive i vejkassen under vejbanen og i de grønne elementer langs vejene. Når borgerne vælger at blive koblet af kloaknettet, betaler forsyningsselskabet op mod 24.000 kr. tilbage, som borgeren så kan bruge på regnbede, faskiner eller andre LAR-løsninger i egen have. På den måde kan borgerne indrette personlige løsninger, der passer til deres smag og behov – og samtidig få en mere spændende have.

Beboerforeningen Nordenskov Fællesvirke har fokuseret meget på at oplyse Nordenskovs øvrige borgere om, hvad LAR er og kan, så det ikke afskrækker nogen eller virker som et uoverskueligt projekt. Der er blandt andet nedsat en regnvandsgruppe, som har lavet et rundspørge og en stemningsvurdering om projektet i området. De har også stået for at informere på borgermøder og på beboerforeningens hjemmeside.

Arbejdet har skabt stor lokal opbakning til visionen om en LAR-landsby, og hele 98% af beboerne i ét af Nordenskovs fire LAR-områder stemte for at gå fuldstændig over til LAR-løsninger. Faktisk er det også den lokale beboerforening, der har været initiativtager til udviklingsplanen for området. Det har indtil videre resulteret i to workshops, hvor beboerne har debatteret landsbyens fremtid de kommende 5-10 år.

Anlægsarbejdet er opdelt i fire etaper, hvor de mest kritiske dele af kloaknettet løses først. Projektets første spadestik blev taget i august 2016, og det resterende arbejde forventes færdigt i slutningen af året. 

Samtidig med at gadestrøg og private grunde bliver skybrudssikret, får de også et visuelt løft, som bidrager til mere inspirerende omgivelser i byen. På den måde er LAR-projekterne også en slags byfornyelsesprojekt, og i Nordenskov startede den proces altså hos borgerne selv. 

Interesseret i at høre mere?
Kontakt koordinator Jens Dicksen fra Fællesvirke i Nordenskov på mail kubel-jensen2010@hotmail.com

Det er værd at fremhæve …

… at projektet er udviklet i tæt samarbejde med lokale borgere, der har lagt stor energi i at informere og aktivere deres naboer. Resultatet taler sit eget tydelige sprog: Hele 98% af et områdes beboere tilslutter sig idéen om at koble deres regnvand af kloaksystemet.