Projektejer: Middelfart Spildevand & Middelfart Kommune

Aktivitetsskoven i KlimaByen

Forside

Aktivitetsskoven er en del af projekt KlimaByen i Middelfart og ligger i forlængelse af Skovkvarteret i projektområdets sydvestlige hjørne. Aktivitetsskoven inviterer til fysisk aktivitet og har fokus på bevægelse og leg. 

Kort om projektet
Aktivitetsskoven etableres på den eksisterende træningsbane ved stadion og er en del af projekt KlimaByen, som handler om klimatilpasning og byudvikling. Aktivitetsskoven skal i fremtiden indbyde folk i alle aldre til fysisk aktivitet og hyggeligt samvær i de smukke omgivelser, som vil være delt op i forskellige områder med aktivitetsbroer og lysninger – alle med forskellige funktioner.
Projekt status
Forslag
Projektstart
2016
Forventet projektafslutning
2018

KlimaByen i Middelfart er Danmarks største demonstrationsprojekt for byudvikling gennem klimatilpasning. De øgede vandmængder, der gennemstrømmer og oversvømmer vores byer, er en udfordring, der skal imødekommes. Regnvandet er imidlertid ikke synligt størstedelen af tiden. Vi har derfor lagt vægt på, at de nye klimatilpasningsløsninger i KlimaByen har flere funktioner, så de bidrager til at gøre hverdagen, grønnere, sundere og sjovere for byens borgere. 

KlimaByen demonstrerer, hvordan regnvand kan blive et aktiv, når klimatilpasning tænkes sammen med udvikling af grønne byrum. I KlimaByen bruges klimatilpasningen til at skabe unikke offentlige rum og bykarakterer, der kan understreges yderligere på private matrikler, hvor borgerne har mulighed for selv at håndtere regnvandet i f.eks. regnbede.

KlimaByen realiseres i perioden juli 2013 - sommeren 2018 af Middelfart Spildevand A/S og Middelfart Kommune i partnerskab med Realdania. KlimaByen er resultat af en arkitektkonkurrence, som blev vundet af GHB Landskab og Adept. Rådgiverteamet består yderligere af Orbicon (teknisk rådgiver) og Bascon (bygherrerådgiver).