Projektejer: Nordvand

Klimatilpasning i Bagsværd

Forside

Oldmarken, Kornmarken, Hørmarken, Lupinmarken, Bondemarken og Rugtoften

Kort om projektet
Sammen med det rådgivende firma Niras, beboerne i området og Gladsaxe Kommune gennemfører vi et klimaprojekt, hvor regnvandet fra veje og en del af beboernes tagflader skal ledes til grønne grøfter og regnbede, som er bygget til at forsinke og nedsive regnvand. Se det udbudte projekt under anlægsprojekt
Projekt status
I værk
Projektstart
2014
Forventet projektafslutning
2018
Projektejer
Kontakt info

Rad Roadie Road 21

Nascar 1234