Projektejer: Københavns Kommune og Hofor

Løsning

Løsning

Der forekommer i dag mere end 10 cm vand ved skel i den vestlige ende af Gerdasgade og Karensgade samt i den sydlige del af stiarealet bag Ottiliavej. Der etableres tre mindre bassiner med et volumen på hver ca. 300 m3 som vist på nedenstående billede. 

Den endelige udformning af disse bassiner afhænger af grundejerforenings ønsker, da de har brugsret til arealet, samt projektet skal koordineres med Lundbeck. Endvidere afventes resultaterne af CALL Copenhagens udformning af de grønne veje, og før deres tilbageholdelsesvolumen samt hvilket areal de håndtere er endeligt kendt, kan bassinerne ikke dimensioneres.