Projektejer: Københavns Kommune og Hofor

Væsentlige forudsætninger og risici

Hvad skal projektet overordnet levere samlet set?

Nøgleafhængigheder, forudsætninger og afgrænsninger

En overordnet plan for området i forbindelse med de to overløb (Enghave Kanal og Gåsebækrenden) samt strategien for overholdelse af badevandskvaliteten ved den kommende Valby Strand.

Etablering af pumpestation til modtagelse af skybrudsvand og hverdagsregn fra Karens Minde medfinansieringsprojekt samt hverdagsregn fra et separeret område vest for Karens Minde (se evt. kommissorium: ”Separering sydvestlige område v. KMA” eller Masterplan Sjælør Blvd.).

Afledning af hverdagsregn svarende til X m3/s ved en dimensionsgivende 5 årsregn. Afledning af skybrudsvand svarende til X m3/s ved en dimensionsgivende 100 års regn.

Afledningen skal foretages enten i den eksisterende underføring ved Enghave Kanal eller via en ny ledning, hvilken løsningen der anvendes skal belyses i analysefasen. Hvilken løsning der er mulig, hænger sammen med selve separeringen samt Karens Minde projektet.