Projektejer: Københavns Kommune og Hofor

Begrundelse

Det er relativt få tiltag som kræves for at få et stort bassinvolumen på boldbanen hvorfor denne løsning vurderes meget rentabel. Der er afholdt et indledende møde med Københavns ejendomme som ejer arealet og de er positive overfor at der etableret et skybrudsbassin og evt. nedsivning så længe det ikke begrænser de studerende adgang samt brug af areal. Det vil sige at kun begrænsede mængder hverdagsregn kan ledes herhen. De oplyste at arealet kan være utrygt og derfor må buskadset mod øst gerne beskæres. 

Efterfølgende har Team Ejendomsoptimering (Økonomiforvaltningen) opponeret over at der etableres et skybrudsbassin på arealet da de ikke afviser mulighederne for bebyggelse på areal i fremtiden. Der afventes en afklaring af dette. 

Hvis boldbanen ikke må bruges som skybrudsbassin kan alternative løsningsprincipper være at bruge legepladsarealet som er i Forfatterkvarteret eller et andet udendørsareal som tilhør Sankt Annæ og ligger syd for Valbygårdsvej. Disse to arealer vil dog resultere i væsentlig dyrere løsninger end boldbanen ved Valbygårdsvej. Endvidere ejes legepladsen af grundejerforeningen i Forfatterkvarteret og de skal inddrages hvis arealet skal bruges. 

En anden løsning er at lave Valbygårdsvej som en grøn vej hvor 30 mm regn nedsives i vejbede.