Projektejer: Københavns Kommune og Hofor

Løsning

Boldbanen udformes som et bassin som håndterer hverdagsregn fra vejarealet på Valbygårdsvej samt skybrudsvand fra et samlet opstrøms areal på ca. 5,6 ha. For at styre vandet her til, etableres et vejbump syd for nedgangen til boldbanen. Der etableres en vold rundt musikcontainerne for at beskytte disse mod oversvømmelse. Hvis grundvandsundersøgelsen viser at det er muligt at nedsive etableres et nedsivningsanlæg, til håndtering af hverdagsregn, resterende drosles til kloakken. Nedsivningsanlæg kan eksempelvis placeres under længdespringsbanerne og i det grønne areal mod øst.

Hydraulisk grundlag

Volumen
2100 m3

Hverdagsregn og afkobling
Hverdagsregn som falder på vejarealet på Valbygårdsvej afkobles fra kloakken og håndteres i et lokalt nedsivningsanlæg.