Regnvandets vej

Kloaknettet består af afgrænsede underjordiske systemer kaldet kloakoplande eller kloakfamilier.

Når kloakken flyder over på grund af manglende kapacitet, ender vandet hos nedstrømsborgeren, hvor presset er størst. Opstrømsborgeren risikerer sjældent oversvømmelse.

Én stor kloakfamilie

Kloaknettet består af afgrænsede underjordiske systemer kaldet kloakoplande eller kloakfamilier. Din bolig er altså tilknyttet en særlig kloakfamilie.

Opstrøms- og nedstrømsborger

Når det regner, og regnvandet sendes ned i kloakken, løber det nedad  nedstrøms. Når alt vandet ledes samme vej, stiger regnvandet, som kloakken skal håndterer i den lavestliggende del af systemet.

Når kloakken flyder over på grund af manglende kapacitet, sker oversvømmelsen altså hos nedstrømsborgeren – der, hvor presset er størst. Opstrømsborgeren risikerer  oversvømmelse.

Lokal klimatilpasning vil derfor ofte bestå af løsninger, der ændrer udledningen af regnvand i bestemte kloakfamilier eller oplande.