Sådan klimasikrer du din bolig

Der er flere ting, du kan gøre for at klimasikre din bolig. De forskellige tiltag nedsætter risikoen for ubehagelige oversvømmelser, og alle løsninger letter belastningen på jeres fælles kloaksystem.

Faskine

I perioder, hvor det regner meget, kan jorden blive mættet med vand. Når vandet ikke kan trænge ned, løber det i stedet på overfladen mod lavereliggende områder. Ligger dit hus lavt i forhold til haven, kan der være risiko for, at vandet trænger ind i huset. En faskine kan være en oplagt løsning til at lede regnvandet væk.

Faskinen er kort fortalt en nedgravet kasse eller et hulrum i jorden, hvor det overskydende regnvand opsamles. Herfra siver det videre ned i undergrunden, i takt med at jorden kan optage det. Det er de færreste, der selv kan installere en faskine i haven, så tal med en professionel, inden du begynder projektet.

Pumpebrønd

En pumpebrønd samler spildevand fra gulvafløb og toiletter i boligens kælder, når kloakken ikke kan følge med, fx når det regner kraftigt. Brønden placeres, så spildevandet fra kælderen løber hen til den, hvor det pumpes videre til kloakken. En pumpebrønd er en effektiv, men også dyr løsning. Brønden skal installeres af en autoriseret kloakmester.

Omfangsdræn

Hvis dit hus har problemer med fugt i fundamentet eller soklen, eller hvis du før har haft oversvømmelse med rent vand i kælderen, kan det skyldes, at der samler sig vand langs huset. Her kan et omfangsdræn være en fornuftig løsning. Omfangsdrænet kan sammenlignes med en nedgravet tagrende, der ligger langs husets fundament og ydermur og leder overskydende vand væk - enten videre til en regnvandsbrønd eller til afløbet. En del af arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester, men du kan spare nogle udgifter ved at klare visse dele af arbejdet selv.

Grønt tag

Et grønt tag har græs eller planter som belægning, der optager en betydelig del af den regn, der falder på taget. Dermed aflastes kloaksystemet. Et grønt tag er ikke et værn mod oversvømmelser ved skybrud, for sugeevnen er ikke høj nok. Men til hverdagsregn er grønne tage nyttige. Og fordi beplantningen beskytter selve taget mod solens skadelige UV­-stråler, har grønne tage tilmed en længere holdbarhed end de fleste almindelige tagkonstruktioner. Grønne tage er tunge, især når de er fulde af vand. Derfor skal du også være sikker på, at husets konstruktion kan bære vægten. Et grønt tag kan både anlægges ved nybyggeri og oven på eksisterende bygninger. Dog skal hældningen på taget være mindre end 30 grader.

Regnvenlig belægning

Hårde overflader på din grund, fx fliser eller stabilgrus i indkørslen, forhindrer regnvandet i at trænge ned i overfladen. I stedet ledes vandet ned i afløbet med risiko for oversvømmede kloakker ved skybrud. Medne regnvenlig belægning kan regnvandet trænge igennem og ned i undergrunden. Det kan fx være belægning med brede fuger mellem fliser eller græsarmering. Grus og perlesten er også vandgennemtrængelige og derfor velegnede på grunden.

Regnbed

Regnbed er en LAR­-løsning, du kan anlægge i haven og dermed begrænse mængden af regnvand, der ender i kloakken. Vandet siver i stedet ned i jorden eller fordamper. Et regnbed skal etableres et lavt sted på grunden og mindst 5 meter fra hus og skel. Du kan fx lede regnvand fra taget ned i dit regnbed. Selve bedet kan variere i omkreds og dybde, og du kan fx sætte planter og andre dekorative elementer, der tåler den fugtige jord. Tal med en anlægsgartner om at finde den optimale løsning til din grund. Du skal have en nedsivningstilladelse fra kommunen, før du begynder anlægsarbejdet.

Regnvandstønde

En regnvandstønde er en let måde at lette presset på kloakken og samtidig få glæde af dit regnvand. De fleste tønder kan rumme 2­-300 liter vand, og vandet kan du bruge til havevanding og bilvask. Du må ikke bruge vandet til at vande køkkenhaven, hvis du vil spise grøntsagerne rå. Ved skybrud fyldes regnvandstønden hurtigt, og det overskydende vand ledes videre til din tagbrønd og ned i kloakken. En regnvandstønde har altså en begrænset effekt som sikring mod oversvømmelse.

 

Kilder: Bolius, Klimatilpasning.dk

Listen er ikke komplet. Det er heller ikke alle løsninger, der er lige egnede til alle boliger. Brug den som inspiration, tal med naboer om deres erfaringer, og tag eventuelt jeres lokale kloakmester med på råd. Der kan sagtens være fordele ved at gå flere sammen om fælles løsninger.