Dit værktøj til borgerinddragelse

Samvejr tilbyder en række konkrete digitale værktøjer, der kan forbedre borgerdialogen og inddragelsen.

Samvejr kobler digitale muligheder med social handling

Mange processer i et langt projektforløb kan styrkes gennem en digital tilstedeværelse. Og løsningen sparer både tid og ressourcer.

Hjælp til gode og effektive projektforløb

Samvejr tilbyder en lang række konkrete digitale værktøjer, der alle kan forbedre borgerdialogen og effektivisere det interne projektarbejde.

Samvejr er en del af Realdanias Klimaspring-kampagne

Samvejr er udviklet med direkte afsæt i borgeres, kommuners og forsyningsselskabers behov i forbindelse med klimatilpasningsprojekter.