Guide til samarbejde

Klimatilpasning håndterer regnvandet på overfladen, hvor det integreres i vores lokalmiljøer. De bæredygtige løsninger må derfor skabes i tæt samarbejde med lokale borgere. 

Denne guide giver kommuner og forsyning en række konkrete anvisninger til at styrke klimaprojektets netværk og samarbejdet med borgerne.