Om Samvejr

Samvejr er en helhedsorienteret tilgang til klimatilpasning.

Samvejr er en digital platform til borgerinddragelse.

Samvejr er udviklet med afsæt i nogle særlige behov hos borgere, kommuner, forsyningsselskaber og rådgivere, når det gælder klimatilpasning.

Klimatilpasning kan ikke alene håndteres med rør og rendegravere. Effektiv og nærværende klimatilpasning kræver også en mobilisering af borgerne. Det kræver et sted, hvor forskellige aktører kan kommunikere og interagere på tværs af fag, vidensområder og hverdagsgøremål. Og det kræver, at klimatilpasningens fagsprog omsættes til hverdagssprog.

Samvejr er netop det sted. 

Samvejr er udviklet således, at den kan bruges af kommuner, forsyningsselskaber og rådgivere til at inddrage borgere som kompetente og aktive medspillere i både større og mindre klimatilpasningsprojekter. Og Samvejr kan også bruges af borgere, der ønsker at starte og styre deres egne lokale klimatilpasningsprojekter. 

Et frugtbart samarbejde om lokal klimatilpasning begynder med en fælles forståelse, hos alle parter, af de udfordringer, der skal løses. Og ikke mindst en løbende og relevant dialog.

Samvejr gør borgeren klogere på klimatilpasningen gennem engagerende formidling. Men Samvejr højner også det interne vidensniveau ved at bidrage til den løbende vidensdeling mellem kommune, forsyning og rådgiver.

Viden

  • Projektbank
  • Vidensartikler
  • Inspirationseksempler
  • Guides og projektmanualer

Derudover stiller Samvejr et sæt nyttige værktøjer til rådighed, der bidrager til målrettet borgerinddragelse i et klimatilpasningsprojekt.

Inddragelses- og dialogværktøjer

  • Projektvisualisering
  • Vidensindsamling
  • Dokumentationsarkiv
  • Invitationsmodul
  • Målrettet udsending af information
 

Bag Samvejr

Samvejr er en del af Realdanias Klimaspring-kampagne, der støtter udvikling af nye løsninger til håndtering af ekstrem regn i det byggede miljø.

Samvejr er udviklet med direkte afsæt i de behov, der opstår hos borgere, kommuner, forsyningsselskaber og rådgivere, når de skal samarbejde om klimatilpasningsprojekter.

Holdet bag platformen 

Gemeinschaft, antropologisk virksomhed med speciale i hverdagslivet i byer og boligområder

B14, designbureau

Partnere 

Orbicon, rådgivende ingeniører og specialister i klimatilpasning

Peter Strandby, strategisk kommunikation

Smith Innovation, sekretariat for Klimaspring

Særlig tak til

Within Walls, rådgivende arkitekter og specialister i formidling af arkitektur

Hjørring Kommune, Hjørring Vandselskab A/S, KlimaByen, Nordvand, Stevns Kommune og KLAR Forsyning, for deres deltagelse i udviklingen af Samvejr.

Teknologi der virker på den anden side af skærmen

Mange processer i et ofte årelangt projektforløb kan styrkes gennem en konstant digital tilstedeværelse. Det gavner både borgere og myndighed. Og det behøver ikke at koste ekstra tid eller penge – tværtimod.