Skybrud på vej? 8 råd til at sikre din bolig

Skybrud er svære at forudsige. Derfor skal der handles hurtigt, når skybrudsvarslet lyder. Her finder du en række sidste­-øjebliks-råd til, hvordan du mindsker risikoen for vandskader i din bolig, inden vandet kommer.

Udenfor

Begynd med en tur rundt om huset og tjek følgende steder:

1. Tagrender

Husets tagrender skal være fri for blade, smågrene og andre nedfaldne ting, der kan forhindre regnvandet i at løbe frit igennem. Skybrud kommer ofte i løvfaldssæsonen, så tag en stige og gå renderne igennem for nedfaldne blade.

2. Døre og vinduer

Luk alle døre og vinduer. Det er et enkelt råd, men ikke desto mindre uhyre vigtigt. Ved skybrud kan regnvandet trænge ind både ved tagvinduer, i facaden og kældervinduer/lyskasser nær husets sokkel. Har du tidligere fået vand ind disse steder, kan du med fordel skære plader af krydsfiner og dække de udsatte vinduer. Skru dem fast og brug gerne tætningslister for at få den største effekt.

3. Ventilationshuller

Luk ventilationshuller i husets facade. Vær især opmærksom på dem, der sidder lavt. Skru eventuelt krydsfinerplader fast over hullet.

4. Afløbsriste

Tjek de nærliggende afløbsriste og sørg for, at de er fri for blade og andet, der kan forhindre regnvandet i at passere.

Indenfor

Inde i huset er det særligt i kælderen, du kan gøre en forskel:

5. Fjern ting fra kældergulvet

Sørg for at flytte de ting fra kældergulvet, der er særligt sårbare over for vand. Stil dem i stueetagen eller placer dem på reoler i kælderen. Da vand i kælderen kan være en blanding af regnvand og kloakvand, er det bedst at have stålreoler, som kan vaskes og desinficeres, hvis uheldet er ude.

6. Sikring af enkelte rum

Har du flere rum i kælderen, og har du før haft oversvømmelse ved skybrud, kan du forsøge at begrænse vandindtrængning til tilstødende rum. Skær plader af krydsfiner og skru dem fast på den nederste del af døren. Brug eventuelt tætningslister for at gøre pladen mere modstandsdygtig over for vandet.

7. Gulvafløb

Ved skybrud kan vandet også komme nedefra via kloakken. Dæk gulvafløbene med plastik og læg en eller flere sandsække ovenpå. Presset nedefra kan være rigtig stort. Hvis du har mulighed for det, kan du lægge en plade oven på sandsækken og sætte en lægte i spænd mellem pladen og loftet.

8. Toilettet

Har du før oplevet, at vandet stiger op gennem toilettet? Fyld en plastpose med klude eller tøj og stop den ned i toilettets vandlås. Læg sandsække oven på posen og forsøg eventuelt at sætte en lægte i spænd for at modstå presset nedefra.