Hvad er klimatilpasning?

Klimatilpasning handler om fremtidens regnvandshåndtering og om at anvende vandet som en ressource.

Når regnmængden er større, end kloakken kan håndtere, flyder kloakken over til stor gene for de mennesker, der må se deres grund eller kælder oversvømmet med spildevand. Klimatilpasning er en fællesbetegnelse for de løsninger, der skal nedsætte risikoen for disse oversvømmelser.

Eksempler på klimatilpasning

Her kan du se inspirerende eksempler på klimatilpasning.

En stigende andel af den regn, der falder i Danmark, kommer i kraftige byger eller det, der betegnes som ekstremregn. Når regnmængden er større, end kloakken kan håndtere, flyder kloakken over til stor gene for de mennesker, der må se deres grund eller kælder oversvømmet med spildevand. Klimatilpasning er en fællesbetegnelse for de løsninger, der skal nedsætte risikoen for disse oversvømmelser ved helt eller delvist at lede regnvandet uden om kloakken.

Klimatilpasningen laves på alle niveauer på både privat grund og offentlige arealer.

Hvorfor udvider man ikke bare kloaksystemet?

En udvidelse af de eksisterende kloakker er først og fremmest en meget dyr løsning. Det vil fx alene i København koste 10 mia. kr. at udbygge kloaksystemet, så det kan håndtere de fremtidige vejrforhold. Ud over at sende regningen videre til borgerne over vandregningen, vil den løsning være forbundet med en række andre gener. Det vil betyde omfattende og langvarigt gravearbejde på gader og veje, midlertidigt ændrede parkeringsforhold, omlægning af lokaltrafikken osv. 

Se regnvandet som en ressource

I stedet for at hælde pengene ned i kloakken er det smartere og billigere at lave løsninger, der håndterer regnen, hvor den falder, nemlig på overfladen. Regnvandet kan vi tilmed udnytte til at skabe spændende grønne miljøer der, hvor vi færdes.